INTORA s.r.o.

INTORA s.r.o.

Strojní výroba

Hlavní předností naší strojní výroby je garantovaná vysoká přesnost obrábění, vstřícnost k zákazníkům a spolehlivost.

Projekční činnost

Naši odborníci vám nabízejí komplexní řešení projektu počínaje analýzou, přes samotný návrh a tvorbu dokumentace, volbu efektivních postupů výroby až po finální produkt.

Zaměřujeme se především na oblast individuálních menších projektů a poradíme si i s velmi specifickými požadavky zákazníka. Díky síti kooperujících firem využíváme znalosti odborníků z různých oborů (strojírenství, stavebnictví, elektrotechnika aj.) a dokážeme tak nalézt nejvhodnější řešení pro danou zakázku.

Komplexní projekční činnost

Na základě provedených konzultací se zákazníkem, analýzy jeho potřeb a vytvoření si komplexního obrazu připravíme návrh samotného projektu. Dále zvolíme vhodné materiály, vypracujeme podrobnou technickou dokumentaci a navrhneme možné postupy realizace celé výroby. Nedílnou součástí je i volba efektivních postupů, které mohou šetřit náklady na výrobu a také významným způsobem zkrátit její čas. Při volbě těchto postupů dbáme na dodržení vysokého standardu kvality finálních výrobků.

Naše projekční činnost se zabývá nejen řešením dílčích komponent, ale také celých zařízení. Žádná zakázka pro nás není malá a ke všem přistupujeme se stejnou mírou pečlivosti a zodpovědnosti. Naši projektanti budou věnovat stejnou pozornost drobnostem i nečekaným výzvám tak, aby je překonali k plné spokojenosti zákazníka.

Dílčí projekční činnosti

Našim zákazníkům nabízíme také jen dílčí úpravy podle toho, co již bylo na projektu vykonáno. Například na základě zadání klienta jsme schopni vypracovat technickou dokumentaci nebo stávající dokumentaci zkontrolovat - objevit případné chyby nejen po stránce návrhu, ale upozornit i na možná úskalí, která by se objevila teprve při samotné výrobě, a tím zabránit možným finančním a materiálním ztrátám.

Dalším případem může být, že technickou dokumentaci už vlastníte, ale chybí vám výrobní postup a nejste si jisti, jak pokračovat dál. I tento problém jsme schopni vyřešit a potřebný postup nejen navrhnout, ale také výsledný produkt vyhotovit. Nemusíte se zkrátka nijak omezovat a je pouze na vás, zda využijete našich komplexních služeb, či jen některé z dílčích kroků.

Tyto všechny projekční činnosti jsou nedílnou součástí našeho balíčku realizací zakázek „na klíč”.

Jste zde: